فصل 4 دنیای جانوران

حجم فایل : 2.2 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 24
بنام خدا فصل 4 دنیای جانوران کدام زنده هستند؟ شکل و اندازه جانوران گوناگون است جانوران غذا می خورند جانوران حرکت می کنند جانوران رشد می کنند فواید جانوران مشکلاتی که جانوران برای ایجاد می کنند اهداف کلی - آشنایی دانش آموز باجانوران مختلف ،محل زندگی،غذاونوع حرکت آنها - مقایسه جانوران از نظر محیط زندگی ،ساختمان بدن ، نوع غذا - پی بردن بهارزش و اهمیت وجود جانوران و تاثیر آنها در حفظ و تعادل طبیعت قسمت اول : کدام ها زنده هستند؟ زنده غیر زنده موجودات به دو دسته تقسیم می شود همه غذا می خورند همه حرکت می کنند همه جانوران در سه ویژگی مشترک هستند همه رشد می کنند و بزرگ می شوند پوشش ساختمان بدن - موجودات با هم تفاوت هایی دارند این تفاوت ها در محل زندگی نوع حرکت نوع غذا جمع بندی : مقایسه موجود زنده و غیر زنده از طریق عکس هایی که به هر دانش آموز داده می شود - آشنایی دانش آموزان با زیستگاه هر جانور تست دوم : شکل و اندازه جانوران گوناگون است - آشنایی دانش آموزان با ساختمان بدنی جانوران - آشنایی دانش آموزان با اندازه جانوران - آشنایی دانش آموزان با نوع پوشش هر جانور - آشنایی دانش آموزان باشکل و قیافه هر جانور موجودات به دو دسته تقسیم می شود مهره دار ( دارای ستون مهره ) ماهی- دوزیستان- خزندگان-پرندگان-پستانداران بی مهره کرم ها – حلزون – حشرات – عنکبوت - خرچنگ جانورانی که در آب ساکن هستند به جای شش ، آبشش دارند فعالیت عینی 1- بازی جانور مورد علاقه 2- بازی جعبه حیوانات 3- بازی هر بند جادویی با کارت حیوانات تست سوم: جانوران غذا می خورند جانوران غذا می خورند برخی گوشت خوار گیاه خوار همه چیز خوار شیر و پلنگ گوسنفد و گاو ماهی دندان تیزی دارند(نیش) دندان پهن دارند نوع غذا خوردن جانوران برخی با نوک غذا می خورند برخی با منقار غذا می خورند برخی با دندان غذا می خورند برخی غذت را می بلعند کبوتر لک لک گاو مار برخی با زبان چسبناک خود غذا را می گیرند و می خورند قورباغه فعالیت عینی : بطور تصادفی یک حیوان را انتخاب کرده و درباره غذا و نوع غذا خوردن اوصحبت می کند قسمت چهارم : جانوران حرکت می کنند - جانوران برای پیدا کردن غذا و فرار از خطر حرکت می کنند - همه جانوران یک نوع حرکت نمی کنند حرکت انها متفاوت است انواع حرکت فعالیت عینی : نمایش حرکات حیوانات مورد علاقه هر دانش آموز قسمت پنجم : جانوران رشد می کنند - آشنایی دانش آموزان با روند رشد جانوران - آشنایی دانش آموزان با روند تبدیل تخم مرغ به مرغ جانوران از لحاظ تولید مثل متفاوتند تخم گذار بچه زا لاک پشت – ماهی - مرغ گاو – گوساله- گربه و...... فعالیت عینی : انجام پازل روند رشد قورباغه – مرغ و.... قسمت ششم : بعضی از جانوران برای ما مفیدند آشنایی دانش آموزان با فایده جانوران گاو وگوسفند اسب و شتر و الاغ مرغ زنبور از گوشت ،پشم،پوست ، پر،شیرو....استفاده می کنیم برای سواری و باربری استفاده می کنیم از تخم آن استفاده می کنیم از عسل آن...